pneumax
elika2
aidro
OMFB

HPL d.o.o. (Srbija) je novo osnovana filijala HIDRAVLIKE Celje d.o.o., koja sa prodajnim programom i uslugama pokriva oblast Srbije i susednih regiona.